Blog2Blog Maak je eigen Blog2Blog | Gratis je eigen blog c.q weblog op internet
Its Me!
Its Me!

Description

Here you can find my experiance during my training periode ( burotica, islam, biologie).


My Links

* Home
* My Profile
* Weblog Archives
* Friends

Biologie

School Filip Neri Middenschool

Klas 2.11

onderwerp: bloedvaten (aders, slagaders en haarvaten)

 

De les verleip zeer vlot en ik heb alles gezien wat ik gezien moest hebben. de mentor was tevreden met mijn voorbereiding en werkbladen. Ik moest enkel letten op de structuur ik heb een paar zaken op het einde vermeld die ik volgens de mentor in het begin had moeten doen. volgens de mentor heb ik toch wel profiel.

 

Klas 1.5

onderwerp het menselijk gebit

 

de les verliep wat traagjes aangezien het een eerste jaar is, niveau heb ik moeten aanpasen en daardoor was het niet mogelijk om wat sneller over de leerstof te gaan.

ik heb zelf werbladen gemaakt MAAR er ontbraken een paar zaken waardoor de mentor mij haar werkbladen heeft meegegeven die ik dan samen ga bespreken in de volgende les.

Ik moest volgens de metor letten op het niveau aangezien het een klas latijn is,

en de voorbereiding was in orde en volgens de leerkracht heb ik wel het profiel van een leraar.

 


Posted: 14:42, 26/4/2006
Comments (0) | Add Comment | Link

Islam

school KTA 1 Hasselt

klas 3 Tem

onderwerp Arabisch alfabet

 

dit is pas te lezen op vrijdag 28 april aangezien de leerlingen op uitstap waren heb ik de les laten verschuiven naar vrijdag.


Posted: 14:40, 25/4/2006
Comments (0) | Add Comment | Link

stage: maandag 24 april 2006

klas 2.10

onderwerp: Dactylogfrafie: letters B&N, tekstverwerking (alinea- opmaak, pagina- opmaak en tekenopmaak)

uur: zesde en zevende uur: 13.50-15.40

 

de les verliep zeer vlot en de leerlingen volgde aandachtig mijn insttructies op.

het eerste uur heb ik dactylo gegeven waarbij de leerlingen de letters B&N moesten inoefenen. Mijn taak was om ervoor te zorgen dat de leerlingen een goede houding aannamen en rechtop zaten en niet te dicht bij het scherm stonden.

ook moest ik controleren of ze ritmisch typen.

Het tweede uur ging het over een tekst bewerken in Word. Ik heb de leerlingen een tekst over leren leren laten opslaan en zo dan de teken, alinea en pagina opmaak uitgelegd en dit moesten ze dan toepassen op hun tekst.

 

De les verliep zeer vlot en de twee lesuren waren snel achter de rug.

Ik heb qua inhoud geen negative feedback gekregen maar wel in verband met mijn lesvoorbereiding ik heb namelijk mijn beginsituatie verkeerd genoteerd en ik moest ook directe opdrachten geven. Mijn mentor had de indruk dat ik de leerlingen na mijn twee lesuren niet kon evalueren.

 

 


Posted: 14:16, 24/4/2006
Comments (0) | Add Comment | Link

Leren leren

Leren Leren. Graag en zelfstandig leren. Wie in deze wereld meewil, moet meer dan alleen vakbekwaam zijn. Hij moet ook flexibel zijn, inventief, kunnen samenwerken Bovendien wordt steeds meer een beroep gedaan op het zelfstandig leervermogen van mensen om 'bij te blijven'. Mensen moeten hun leven lang leren. En dat kan enkel als je zelfstandig hebt leren leren. Levenslang leren lijkt een veroordeling, maar het is de ultieme uitdaging in het onderwijs: niet kennisoverdracht, maar vaardigheidstraining. Niet meer alleen: 'Wat moeten we hen leren?' maar: 'Hoe helpen we leerlingen graag en zelfstandig leren?' Zelfstandig leren wordt een doel van onderwijs in plaats van een middel tot betere resultaten. Bovendien zijn leerlingen die hun eigen leren kunnen sturen veel meer gemotiveerd. Dat zorgt dan weer voor minder probleemgedragopschool.Eva,leerkracht:«Ik geef niet echt les»Ik gaf een stukje theorie en merkte dat de leerlingen achteruitschoven in hun banken. Ik wilde ze deze keer niet door mijn vingers laten glippen en liet ze meteen in groepjes met oefeningen beginnen en zelf de problemen ontdekken. Eerst was er wat gemor. Maar met behulp van elkaar losten ze de meeste problemen op. Af en toe zocht iemand iets op in het handboek. Aan het einde van de les liet ik hen enkele minuten vertellen over de problemen die ze hadden gehad en de manier waarop ze daar mee waren omgegaan. Ten slotte gaf ik een korte synthese van de overige theorie. Bijna alle leerlingen bleven de hele les actief betrokken. En de volgende week was ik verbluft over de resultaten van hun toets. Ik had de les niet echt 'gegeven', de leerlingen beweerden dat ze niet meer 'geleerd' hadden, maar toch had iedereen de stof veel beter onder de knie. de vaardigheid Leren leren: meer dan leren studeren We leren constant: terwijl we met vakmensen praten over een verbouwing, terwijl we een nieuw recept voor paella uitproberen Leren is het verwerven van kennis, vaardigheden (fietsen, lezen, onderhandelen) en attitudes (kritische zin, leergierigheid, zelfzekerheid). Leren (hoe je moet) leren is leren hoe je dat zo goed mogelijk aanpakt. Leren leren is veel meer dan leren studeren, veel meer dan sneller lijstjes blokken of betere schema's maken. Zelfstandig leren houdt in: informatie kunnen verwerven, verwerken en toepassen in allerlei situaties en ook jezelf kunnen motiveren. Je leert beter leren als je in staat bent je eigen manier van leren te observeren, te verrijken en bij te sturen waar nodig. En dat is niet alleen belangrijk voor het maken van huiswerk en het voorbereiden van toetsen. Het is een basisvaardigheid voor het leven. Echt leren: plezant proces Leren is natuurlijk: een kind leert zichzelf van nature voortdurend allerlei dingen. Omdat het dat zelf wil. Anderen kunnen daarbij helpen, maar leren moet zelfstandig gebeuren. Leren is een activiteit: leren is iets wat men 'doet', niet iets wat men 'ondergaat'. Leerkrachten die leerstof hebben 'gezien' of 'gegeven' moeten er niet van uitgaan dat de leerlingen de stof ook 'geleerd' hebben. Leren is een proces: de definitie van leren is 'komen tot beheersen van'. Het accent ligt dus op het proces en niet per se op het eindresultaat. Het leerproces begeleiden en evalueren is een deel van het leren leren. Leren gebeurt individueel: er bestaan verschillende leerstijlen. Het geheugen van de een werkt ook anders dan dat van de ander. Hoe meer inzicht iemand heeft in de manier waarop hij leert, hoe beter hij gebruik kan maken van zijn sterke kanten en zijn zwakke kanten kan verbeteren. Leren heeft een duurzaam resultaat: het doel is niet 'leren tot aan de toets'. Het gaat om kennis of een vaardigheid permanent verwerven. Leren is plezant: dit aspect vervaagt sterk in de loop van de schoolse carrière van een kind. Nochtans is het de sleutel tot motivatie


Posted: 14:33, 22/4/2006
Comments (0) | Add Comment | Link